پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد و دكترا

مركز تحقيقات ويروس شناسي آماده پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد و دكترا( Ph.D) جهت گذراندن پايان نامه در عناوين مربوط به زمينه ويروس شناسي مي باشد.


پذیرش دانشجوی دکترای تخصصی پژوهشی سال تحصیلی 94-93

مطابق آیین نامه دوره دکتری تخصصی پژوهشی (PhD by Research) مصوب سی و هشتمین جلسه مورخ 1387/11/5 شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال تحصیلی 94-93 جهت مركز آموزشي پژوهشي سل و بيماريهاي ريوي تعداد چهار نفر دانشجو مي پذيرد. مرکز تحقیقات ويروس شناسي جهت دوره دکتری تخصصی پژوهشی (PhD by Research)سال تحصیلی 94-93 دو دانشجو می­ پذیرد. خواهشمند است جهت اطلاعات بيشتر به سايت دانشگاه شهيد بهشتي مراجعه فرماييد.