آزمایشگاه ویروس شناسی پزشکی مسیح دانشوری

آزمايشگاه ويروس شناسي مسیح دانشوری به منظور ارائه خدمات تشخيصي و پژوهشي در پژوهشکده سل و بیماریهای ریوی بیمارستان مسیح دانشوری راه اندازي گرديده است . اين آزمـایشگاه با مسوولیت فنی آقای دکتر ناجی ،اهداف و فعاليت‌هاي ذيل را مدّ نظر قرار داده است:

·         انجام تست های تشخیصی ويروس

·         انجام تست کمی تعدادی از ویروس ها (VIRAL LOAD)

·         انجام آزمايشات تخصصي مولکولي جهت تشخيص بيماري هاي ويروسي‌

·         تدوين شاخص‌ها و استاندارد‌ها در زمينه تعيين فعاليت ضد ويروسي‌

·         انجام پروژه‌هاي تحقيقاتي‌ در قالب طرحهاي مصوب و پايان نامه‌هاي دانشجوئي در مقاطع دکترا و کارشناسی ارشد

·         همکاري با ساير مراکز تحقيقاتي‌ و تشخيصي

·         برگزاري کارگاه هاي تخصصي و تعلیم و آموزش روشهای نوین تشخیص مولکولی ویروس شناسی