دکترسیدعلیرضا ناجی
رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی

 

آزمایشگاه


افسانه سیگارودی
سوپروايزر آزمايشگاه
سیگارودی


لیلا پوس اشکن
جانشين سوپروايزر و مسئول اعتبار بخشي
پوس اشکن


غزال باقری
کارشناس آزمایشگاه
باقری


محبوبه رمضان نیا
كارشناس آزمايشگاه
رمضان نیا


مژگان محمدی
کارشناس آزمایشگاه
محمدی


زهرا حسین پور
کارشناس آزمایشگاه
حسین پور


نیلوفر مینایی
کارشناس آزمایشگاه
مینایی


مسعود حسنی کلوانی
کارشناس آزمایشگاه
حسنی


غزاله علوی
منشی آزمایشگاه
علوی

 

هیئت علمی


دکتر سید علیرضا ناجی
استاد و متخصص ویروس شناسی پزشکی


دکتر افشین منیری
استادیار، متخصص عفونی


دکتر میترا سادات رضایی
استاديار، دکترای تخصصی پاتولوژی


دکتر ماکان صدر
استادیار، دکترای تخصصی آناتومی

 

مرکز تحقیقات


سهیل حاجی کریمی
كارشناس پژوهش و رابط پرتال
سهیل حاجی کریمی


سمیه حسنی
پژوهشگر،کارشناس پژوهش و ارزشیابی
سمیه حسنی

Copyright © 2013 CTERC.SBMU.AC.IR Allright Reserved
Powered By NRITLD IT Department