×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادنتماس با مرکز ویروس شناسی

تلفن آزمايشگاه

مركز تحقيقات

 دفتررياست

 آدرس سایت مرکز                    

02127122593

02127122054

02127122615

http://vrc.sbmu.ac.ir

 
   
صندوق پستي                19575-154  
ايميل VRC-NRITLD@SBMU.AC.IR  
كد پستي               44413-19569  
فاكس                02126106005     
آدرس:  تهران، نياوران، دآراباد، بيمارستان دكتر مسيح دانشوري ،مركز آموزشي،پژوهشي و درماني سل و بيماريهاي ريوي ، مركز تحقيقات ويروس شناسي
به گزارش پایگاه اراده ملی به نقل از ایسنا، دکتر سید علیرضا ناجی، رییس مرکز تحقیقات ویروس شناسی مرکز پزشکی مسیح دانشوری با اشاره به سابقه انجام آزمون پاپیلوما از سال 1387 در این

تنظیمات قالب