ریاست مرکز تحقیقات و آزمایشگاه ویروس شناسی: جناب دکتر سید علیرضا ناجی

آقای دکتر سید علیرضا ناجی، استاد و دکترای ویروس شناسی پزشکی از  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی می باشند. آقای دکتر ناجی ریاست و مسئولیت فنی مرکز تحقیقات ویروس شناسی و آزمایشگاه ویروس شناسی مسیح دانشوری را از سال 1388 تا کنون عهده دار بوده اند.

آدرس پستی: تهران، نياوران، دآراباد، بيمارستان دكتر مسيح دانشوري ،مركز آموزشي،پژوهشي و درماني سل و بيماريهاي ريوي ، مركز تحقيقات ويروس شناسي

آدرس پست الکترونیک:            VRC-NRITLD@SBMU.Ac.IR      

تلفن تماس:                  02127122615 , 02127122056

 

 

Copyright © 2013 CTERC.SBMU.AC.IR Allright Reserved
Powered By NRITLD IT Department