×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

 

 

آزمایشگاه ویروس شناسی مسیح دانشوری ، نخستین و تنها آزمایشگاه مرجع پاپیلوما در ایران

 

به گزارش ایسنا، دکتر سید علیرضا ناجی، دکترای ویروس شناسی پزشکی دانشگاه شهید بهشتی و رییس مرکز تحقیقات ویروس شناسی مرکز پزشکی مسیح دانشوری با اشاره به سابقه انجام آزمون پاپیلوما از سال 1387 در آزمایشگاه ویروس شناسی مسیح دانشوری گفت: علی‌رغم آنکه ویروس پاپیلوما عامل بسیاری از سرطان‌ها از جمله سرطان‌های راههای هوایی، ریه، پستان و مهم‌ترین آنها سرطان دهانه رحم و همچنین عامل زگیل‌های پوستی و تناسلی است؛ در فهرست عفونتهای تحت مراقبت وزارت بهداشت قرار نداشت و از همین رو آزمایشگاه مرکز تحقیقات ویروس شناسی پیشنهاد و ایده جدید تشکیل آزمایشگاه مرجع تشخیص پاپیلوما را در همان سال مطرح کرد که مورد موافقت قرار گرفت.

رییس مرکز تحقیقات ویروس شناسی افزود: از سال 1388 همزمان با تشکیل شبکه جهانی پاپیلوما از سوی سازمان جهانی بهداشت و مکاتبات آن سازمان با وزارت بهداشت در خصوص ارزیابی وضعیت پاپیلوما و غربالگری این ویروس در ایران نگاه به ویروس پاپیلوما به عنوان بیماری که در وزارت‌خانه تحت مراقبت قرار بگیرد جدی‌تر شد و با متولی‌گری آزمایشگاه مرجع سلامت شبکه پاپیلوما در ایران راه‌اندزی شد.

ناجی با اشاره به بازدیدهای متعدد آزمایشگاه مرجع سلامت از آزمایشگاه ویروس شناسی مسیح دانشوری و برررسی آن واحد از نظر کنترل کیفیت اظهار کرد: آزمایشگاه ویروس شناسی مسیح دانشوری به عنوان بهترین گزینه انتخاب شد که با نظارت آزمایشگاه مرجع سلامت، کار تشخیص ویروس پاپیلوما را در سطح سراسر ایران و با تعرفه بیمه آغاز کنند.

رییس مرکز تحقیقات ویروس شناسی ادامه داد: در همان زمان اداره سرطان وزارت بهداشت طرح ملی غربالگری و تعیین ژنوتیپ‌های ویروس پاپیلوما در ایران را مطرح کرد و با بازدیدهای بیشتری که از سوی آزمایشگاه مرجع سلامت صورت گرفت مقرر شد آزمایشگاه ویروس شناسی مسیح دانشوری به عنوان مجری بخش مولکولی طرح از کمکهای بخش ویروس شناسی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان همکار، و همچنین آزمایشگاه پاتولوژی بیمارستان جامع زنان برای انجام تست پاپ اسمیر مرسوم وThin Prep یاری گیرد.

ناجی از طرح ملی غربالگری و تعیین ژنوتیپ‌های ویروس پاپیلوما به عنوان یکی از طرح‌های بزرگ و ارزشمند در ایران یاد کرد و افزود: در این طرح پنج هزار و 500 نمونه پاپیلوما از زنان 11 استان ایران جمع‌آوری و آزمایش شد و نتایج آن در اداره سرطان قابل دسترسی است. وی ادامه داد: در این مدت آزمایشگاه ویروس شناسی مسیح دانشوری دو بار در آزمون های بین‌المللی که توسط شبکه جهانی پاپیلوما برگزار شده بود شرکت کرد و نتایج بسیار خوبی کسب کرد.

ناجی با تقدیر از همکاری‌های مستمر مسوولان و همکاران اداره کل مرجع سلامت و انجام بازدیدهای متعدد از آزمایشگاه مرکز تحقیقات ویروس شناسی گفت: آزمایشگاه مرکز تحقیقات ویروس شناسی با انعقاد تفاهم‌نامه یک ساله با وزارت بهداشت و درمان عهده‌دار وظایف جدیدی است و در این مسیر به همکاری‌های بیشتر مسوولان امیدوار است.

دکتر ناجی درباره وظایف اولین و تنها آزمایشگاه مرجع پاپیلوما در ایران توضیح داد: شبکه جهانی پاپیلوما برای ژنوتیپ‌ بندی پاپیلومای انسانی روش اختصاصی را ابداع کرده و ما نیز برای هماهنگ بودن با استانداردهای جهانی دنیا روش اختصاصی استاندارد شبکه جهانی پاپیلوما را به کار می بریم تا نتایج آن با نتایج سازمان جهانی بهداشت قابل مقایسه و اعتبار نتایج تستها همراستای معیارهای جهانی باشد.

ناجی برنامه‌ریزی برای چگونگی استفاده از واکسن پاپیلوما را از سوی اولین آزمایشگاه مرجع پاپیلوما ضروری دانست و افزود: تصمیم‌گیری در خصوص مصرف یا عدم مصرف واکسن پاپیلوما، چگونگی مصرف آن، زمان شروع مصرف از دیگر وظایف آزمایشگاه مرکز تحقیقات ویروس شناسی به شمار می‌رود.

دکتر علیرضا ناجی با اشاره به لزوم راه‌اندازی تست‌های دیگری از جمله تست‌های سرولوژی در آزمایشگاه ویروس شناسی مسیح دانشوری اظهار کرد: تستهای سرولوژی به منظور شناسایی آنتی بادی ویروس پاپیلوما انجام می‌شود و می‌تواند در انجام مطالعات سرو اپیدمیولوژی بسیار مهم می باشد. دکتر ناجی، سنجش کارایی واکسن پاپیلوما را از دیگر وظایف آزمایشگاه ویروس شناسی مسح دانشوری عنوان کرد و گفت: سازمان جهانی بهداشت درصدد است تا در زمینه کارایی واکسن پاپیلوما به استاندارد دست یابد و آزمایشگاه ویروس شناسی مسح دانشوری واقع در پژوهشکده سل و بیماریهای ریوی در این زمینه در ایران نماینده سازمان بهداشت جهانی می باشد .

رییس مرکز تحقیقات ویروس شناسی پژوهشکده سل و بیماریهای ریوی، انجام مطالعات غربالگری ویروس پاپیلومای انسانی را در رسیدن به افقی جدید در زمینه وضعیت سرطان های مرتبط با این ویروس موثر خواند و تاکید کرد: شناخت ویروس پاپیلوما در پیشگیری، تشخیص و انتقال عفونت، بسیار حائز اهمیت است.

ناجی ابراز امیدواری کرد که به زودی شبکه تشخیص پاپیلوما در ایران تشکیل شود تا بتواند در زمینه آموزش و برنامه‌ریزی در خصوص تشخیص غربالگری ویروس پاپیلوما منسجم‌تر عمل کند. دکتر علیرضا ناجی در پایان سخنان خود عنوان کرد آزمایشگاه ویروس شناسی مسیح دانشوری برای شرکت در مجمع سالیانه شبکه جهانی پاپیلوما و ارائه گزارش عملکرد، تامین تجهیزات خاص در زمینه تشخیص پاپیلوما مرهون مساعدت‌های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است.

 

The VRC Selected as the First Referral Human Papillomavirus (HPV) Lab at the National Level

The laboratory of the Virology Research Center (VRC) has been selected as the first referral Human Papillomavirus (HPV) Laboratory at the national level of Iran. The selection has been done by the Referral Laboratory of the Ministry of Health, Treatment, and Medical Education (MHTME).

While noting to the first history of performing HPV tests in 2008, Doctor Seyed Alireza Nadji, the director of the VRC said: "Though the HPV is the main cause of numerous cancers including cancers of airway passages, lung, breast, and more important than them, the sexual and dermatological warts; it has not been listed among the infections under care coverage of the Ministry of Health. Therefore, the VRC suggested the establishment of the referral lab at the same year, which was approved at the time."

Nadji further added: "Since 2009, and in line with the establishment of the HPV International Network offered by the WHO, and the correspondences of the WHO with the MHTME in evaluating the condition and screening of HPV in Iran, the outlook toward the HPV which had to be covered by the MHTME became more serious, so the referral lab for HPV was established and finally our lab was appointed to begin HPV diagnosis."

Naji also continued: "At that time, the MHTME Cancer Office offered the national screening as well as determining the HPV genotypes in Iran, and with more visits paid by the Referral Health Lab, it was decided to select MASIH DANESHVARI VIROLOGY LABORATORY, to initiate the molecular section of the project, and the Pathology Department of the Comprehensive Female Hospital was chosen for performing Pop Smear Test and Thin Prep Test."

"In this project, 5500 HPV samples were extracted from females of 11 provinces in Iran which was completed six months ago and its results are accessible at the MHTME Cancer Office." nadji also noted. Doctor Nadji.AL also mentioned that "masih daneshvari virology laboratory", has participated in the Efficiency International Tests which have been presented by the HPV International Networ."

As for the tasks of the first HPV laboratory at the national level, Nadji explained: "The HPV International Network has invented a specific method for genotyping the HPV, and we have to follow them so our results would be in line with the WHO standards."

The director of the papilloma laboratory considered the planning for using HPV vaccine as a must and said: "Decision making about whether or not to use the vaccine, the method of usage, the time of usage, etc. are all among the other tasks put forth by the VRC." He finally said that the serologic tests for identifying the HPV antibody have been performed which can be very crucial in sero-epidemiological studies; and the WHO is willing to reach the standards of the HPV vaccine; therefore, the VRC Lab has to be active in the field as well.

تنظیمات قالب