×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

 

طرحهای تحقیقاتی مرکز تحقیقات ویروس شناسی سال 1398

 

 

1 - بررسی فراوانی و آنالیز خویشاوند شناسی رینوویروس ها در بیماران مبتلا به عفونت های حاد تنفسی مراجعه کننده به بیمارستان دکتر مسیح دانشوری

مجری طرح: دکتر سید علیرضا ناجی

همکاران طرح:  دکتر مجید مرجانی، شادی فضل، سمیه حسنی، محبوبه رمضان نیا


 

تنظیمات قالب