×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

طرحهای تحقیقاتی مرکز تحقیقات ویروس شناسی سال 1402

 

 

 

1- شیوع و توزیع ژنوتایپ های ویروس پاپیلومای انسانی در زنان جمعیت عمومی ساکن در 11 استان کشور ایران

مجری: دکتر سید علیرضا ناجی

همکاران: دکتر سمیه حسنی، دکتر ماکان صدر


 

تنظیمات قالب