×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

طرحهای تحقیقاتی مرکز تحقیقات ویروس شناسی سال 1402

 

 

1 - بررسی شیوع ویروس های تنفسی شایع در بیماران با تظاهرات بالینی ILI (بیماری شبه آنفلوانزا ) و SARI (عفونت حاد و شدید تنفسی ) به روش مولکولی در مراجعه کنندگان به بیمارستان دکتر مسیح دانشوری در فصول سرد سال 1401

مجری: دکتر سید علیرضا ناجی

همکاران: فرحناز فرهادی، دکتر سیده مهسا میرزنده دل، دکتر محمدکاظم شاه کرمی


2- شیوع و توزیع ژنوتایپ های ویروس پاپیلومای انسانی در زنان جمعیت عمومی ساکن در 11 استان کشور ایران

مجری: دکتر سید علیرضا ناجی

همکاران: دکتر سمیه حسنی، دکتر ماکان صدر


 

تنظیمات قالب