×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

طرحهای تحقیقاتی مرکز تحقیقات ویروس شناسی سال 1395

 

 

1 - تعیین کارآیی پپتید نفوذ کننده سلولی مشتق از هیستون دمتیلاز برای انتقال پروتئین درمانی HPV16 E7به رده سلول سرطانی A549 .

    مجریان طرح:  آقای دکتر سیدعلیرضا ناجی، خانم دکتر اعظم بوالحسنی و خانم دکتر نوشین حقیقی پور  -  ( محل اجرای طرح: انستیتو پاستور)

     همکاران طرح:  دکتر ارش آرش کیا، سپیده شهبازی، فاطمه متولی


2- - ارزیابی توانایی انتقال پروتئین درمانی E7  ویروس پاپیلومای انسانی نوع 16 توسط معرف ترنسفکشن توربوفکت به سلول های سرطانی ریه موش و انسان تحت شرایط آزمایشگاهی.

     مجریان طرح:  آقای دکتر سیدعلیرضا ناجی ، خانم دکتر اعظم بوالحسنی و خانم دکتر نوشین حقیقی پور  –  (محل اجرای طرح: انستیتو پاستور

      همکاران طرح:  دکتر ارش آرش کیا، سپیده شهبازی، فاطمه متولی   


3- بررسی پروتئین های موثر در ایجاد سرطان ریه به روش پروتئومیکس

مجریان طرح: دکتر علی اکبر ولایتی، دکتر عبدالرضا محمدنیا

همکاران طرح: دکتر حمید رضا جماعتی، دکتر پیام طبرسی، دکتر عدنان خسروی، دکتر اردا کیانی


 

تنظیمات قالب