×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

  

طرحهای تحقیقاتی مرکز تحقیقات ویروس شناسی سال 1391

 

 

1- تهیه سوسپانسیون های خوراکی تاکرولیموس و مایکوفنولات مفتیل و انجام آزمایشات پایداری فیزیکو شیمیایی و میکروبی.

مجری: دکتر شادی بنی اسدی - دکتر فانک فهیمی


2- بررسی دودمان های تیپ 16 ویروس پاپیلومای انسانی در جمعیت زنان ایرانی شرکت کننده در طرح ملی پاپیلوما ایران با استفاده از بررسی های خویشاوند شناسی قطعه ی ژنی ناحیه تنظیم کننده بلند ( Long Control Region).

 مجری:  دکتر سید علیرضا ناجی


3- ارتباط بین Loadعفونت های ویروسی ( Viral load) و شدت آسم در کودکان مبتلا به آسم. ( طرح مشترک ویروس شناسی و تنفسی اطفال )

مجری: دکتر خلیل زاده - دکتر سید علیرضا ناجی - دکتر مریم حسن زاد


 

تنظیمات قالب