×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

 

آزمایشگاه ویروس شناسی پزشکی مسیح دانشوری

آزمایشگاه ویروس شناسی مسیح دانشوری به منظور ارائه خدمات تشخیصی و پژوهشی در پژوهشکده سل و بیماریهای ریوی بیمارستان مسیح دانشوری راه اندازی گردیده است . این آزمـایشگاه با مسوولیت فنی آقای دکتر ناجی ،اهداف و فعالیت‌های ذیل را مدّ نظر قرار داده است:

·         انجام تست های تشخیصی ویروس

·         انجام تست کمی تعدادی از ویروس ها (VIRAL LOAD)

·         انجام آزمایشات تخصصی مولکولی جهت تشخیص بیماری های ویروسی‌

·         تدوین شاخص‌ها و استاندارد‌ها در زمینه تعیین فعالیت ضد ویروسی‌

·         انجام پروژه‌های تحقیقاتی‌ در قالب طرحهای مصوب و پایان نامه‌های دانشجوئی در مقاطع دکترا و کارشناسی ارشد

·         همکاری با سایر مراکز تحقیقاتی‌ و تشخیصی

·         برگزاری کارگاه های تخصصی و تعلیم و آموزش روشهای نوین تشخیص مولکولی ویروس شناسی

تنظیمات قالب