×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

دانشمندان ارتباط بین زیکا و اختلالات عصبی را تایید کردند
 

 

بررسی نوشته های بیش از 100 مطالعه ارتباط بین میکروسفالی، سندرم گیلن باره، و شرایط مربوط به عفونت ویروس Zika  را تایید می کند.

 با توجه به بررسی که در 3 ژانویه  توسط PLOS Medicine  منتشر شده است، در حال حاضر شواهدی برای نتیجه گیری کافی وجود دارد که پشه ناقل ویروس زیکا ، باعث ایجاد نقائص مغزی در هنگام تولد چون میکروسفالی، سندرم گیلن باره (GBS)می شود.

در ماه مارس گذشته، سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد توافق محکمی  در میان دانشمندان وجود دارد که زیکا باعث اختلالات عصبی مانند میکروسفالی می شود. برای ارزیابی استحکام این شواهد، یگ گروه از محققان سازمان بهداشت جهانی، به رهبری  فابین کراور در دانشگاه برن در سوئیس، یک بررسی را از 72 مطالعه بعمل آوردند که ارتباط بین زیکا و ناهنجاری های مغزی مادرزادی و 36 مطالعه که ارتباط بین زیکا با گیلن باره (GBS)را نشان می داد. کراور و همکارانش تایید کردند که بیش از نیمی از این مطالعات اکثر معیارهای لازم برای این ارتباط علت و معلولی را دارا می باشند. یک کمیته مستقل از کارشناسان تایید کردند که این 108 مطالعه شواهدی کافی بر اینکه عفونت زیکا می تواند نقص مادرزادی مغز را بوجود آورده و باعث  ایجاد گیلن باره (GBS)  شود را داراست.

اما برخی از محدودیت ها همچنان باقی است. برای مثال، محققان اشاره می کنند که مطالعات هنوز به اندازه کافی روی نقش عوامل همراه، مانند ویروس دنگی صورت نپذیرفته و هنوز هم مطالعات اپیدمیولوژیک نسبتا کمی در ارتباط با زیکا و نقائص مادرزادی وجود دارد. نویسندگان همچنین پیگیری های منظمی را با بررسی شواهد خواستارند.

کراور و همکارانش در مطالعات اظهار کردند که بررسی سریع و سیستماتیک با استفاده از اطلاعات  روزآمد نشر شده  برای ارزیابی شواهد در خصوص عفونت ویروس زیکا و تهدیدات بهداشت عمومی که در آینده ظهور پیدا خواهد کردبسیار ضروری می باشد.

تنظیمات قالب