×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا

مرکز تحقیقات ویروس شناسی آماده پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا( Ph.D) جهت گذراندن پایان نامه در عناوین مربوط به زمینه ویروس شناسی می باشد.


پذیرش دانشجوی دکترای تخصصی پژوهشی سال تحصیلی 94-93

مطابق آیین نامه دوره دکتری تخصصی پژوهشی (PhD by Research) مصوب سی و هشتمین جلسه مورخ 1387/11/5 شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال تحصیلی 94-93 جهت مرکز آموزشی پژوهشی سل و بیماریهای ریوی تعداد چهار نفر دانشجو می پذیرد. مرکز تحقیقات ویروس شناسی جهت دوره دکتری تخصصی پژوهشی (PhD by Research)سال تحصیلی 94-93 دو دانشجو می­ پذیرد. خواهشمند است جهت اطلاعات بیشتر به سایت دانشگاه شهید بهشتی مراجعه فرمایید.


تنظیمات قالب