×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

توانمندی تخصصی در راستای لاین تحقیقاتی

 

1 - تربیت دانشجویان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری رشته های ویرولوژی، بیولوژی مولکولی، بیوتکنولوژی و میکروب شناسی و همچنان دستیاران تخصصی و فوق تخصصی بالینی که در طی این چند سال صورت پذیرفته است.

2- اهدای دو دستگاه توالی یابی با تکنولوژی NGS و کیت های مربوط به ارزش 124 هزار دلار توسط سازمان بهداشت جهانی و وزارت بهداشت به مرکز تحقیقات ویروس شناسی، در راستای همکاری های انجام شده با دفتر سازمان جهانی بهداشت و وزارت محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

3- مرجعیت کووید - 19 و بهینه سازی و ارزیابی انواع کیت های تشخیص مولکولی و شناسایی سریع آنتی ژن کووید در طی چند سال اخیر.

4- همکاری های آموزشی در خلال پاندمی کووید - 19 با دفتر سازمان جهانی بهداشت.

 

خدمات تخصصی در راستای لاین تحقیقاتی

 

1- مرکز تحقیقات ویروس شناسی با نگاه تخصصی به علم ویروس شناسی و با توجه به نیاز مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی سل و بیماری های ریوی بعنوان مرکز تخصصی درمان بیماری های ریوی می باشد.

2- آزمایشگاه رفرانس ویروس پاپیلوما

3- آزمایشگاه رفرانس منطقه ای آنفلوانزا  و عضویت در شبکه آنفلوانزا و سامانه مدیریت سندرومیک اداره مبارزه با بیماری ها.

4- مرکز رفرانس کشوری HPV

 

 

لاین تحقیقاتی مرکز تحقیقات ویروس شناسی

 

 

تنظیمات قالب