×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

 

دستاوردهای مرکز تحقیقات ویروس شناسی

 

 

 

- آزمایشگاه پاپیلومای بیمارستان مسیح دانشوری تهران

 

 - انتخاب نخستین آزمایشگاه مرجع پاپیلومای ایران / راه اندازی شبکه تشخیص پاپیلوما در کشور

 

 - انتخاب مرکز تحقیقات ویروس شناسی به عنوان دومین آزمایشگاه مرجع ویروس شناسی کشور در زمینه آنفلوانزا H1N1

 

 - آزمایشگاه ویروس شناسی مسیح دانشوری، نخستین و تنها آزمایشگاه مرجع پاپیلوما در ایران

 

 - انجام دو طرح ملی عوامل منتقله جنسی ایران در مرکز تحقیقات ویروس شناسی

 

 - عضو شبکه سراسری تشخیص آنفلوانزا

 

 - بهینه سازی روش تشخیص مولکولی آنفلوانزا A,B به صورت توام جهت کاهش هزینه های آزمایشگاه شبکه آنفلوانزا. این ماموریت از طرف اداره کل مرجع سلامت به آزمایشگاه مرکز تحقیقات ویروس شناسی واگذار شد.

 

 - ثبت 169 مورد ژن درطی سالهای 2012 - 2016

 

 

تنظیمات قالب