×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

 

عفونت های منتقله از راه جنسی ( STDs ) خطر ابتلا به HIV را افزایش می دهند؟
 

 

برخی STDها موجب افزایش شانس ابتلا به دیگر عفونت های منتقله از راه جنسی از جمله ایدز می شوند. امکان انتقال HIVاز طریق رابطه جنسی در  افراد مبتلا به STDنسبت به افراد غیر مبتلا ، 3- 5  برابر بیشتر می باشد.

·         چگونه STDها خطر ابتلا به HIVرا افزایش می دهند؟

STDها از دو روش خطر انتقال HIVرا افزایش می دهند:

1- STDها موجب ایجاد ضایعات التهابی و زخم می شوند و ویروس HIVاز طریق این ضایعات به آسانی وارد بدن می شود. سیفلیس ، شانکروئید و هرپساز این طریق خطر انتقال HIVرا افزایش می دهند.

 

2- STDها از طریق تحریک سیستم ایمنی موجب ایجاد التهاب می شوند. از آن جا که ویروس  HIVسلول های ایمنی را مورد هدف قرار می دهد، هر عفونتی که موجب افزایش سلول های ایمنی شود فرد را آسان تر در معرض ابتلا به HIVقرار خواهد داد. گنوره ، کلامیدیا و تریکومونااز این طریق خطر انتقال HIVرا افزایش می دهند.

  

·         غربالگری منظم برای تشخیص STDها ضروری می باشد؟

از آن جا که بسیاری از STDها بدون علامت هستند و یک عفونت ممکن است پس از سال های طولانی علائم را نشان دهد ، انجام آزمایشات غربالگری منظم برای افراد با فعالیت جنسی بالا ضروری به نظر می رسد. انجام غربالگری های منظم با تشخیص به موقع عفونت موجب درمان عفونت های STD  شده در نتیجه علاوه بر کاهش خطر انتقال HIV، موجب کاهش احتمال ناباروری ناشی از STD  خواهد شد (مشکلی که فقط زنان را متاثر نمی کند).

 

·         هم پوشانی عوامل زیستی و عوامل خطر رفتاری

افراد مبتلا به یک عفونت STDبه دلیل عوامل رفتاری، اجتماعی و زیستی مستعد ابتلا به سایر STDها نیز می باشند. اغلب افرادی که به عفونت STD  مبتلا می شوند در زمان رابطه جنسی  از کاندوم استفاده نمی کنند که این مسئله یک عامل رفتاری مهم در ابتلا به STDها می باشد. همچنین احتمال دارد  افراد مبتلا در جوامعی که شیوع  STDدر آن ها بیشتر است زندگی کنند. به همین دلیل پیشگیری در سطح جامعه و درمان به موقع از اهمیت بسیاری برخوردار است .

تنظیمات قالب