×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

محققین آزمایشگاهی گزارش دادند:

قابلیت پاندمی H7N9
 

در روز پنج شنبه هفته قبل، محققین آزمایشگاهی گزارش دادند که ویروس سویه H7N9آنفلوانزای پرندگان که در چین در حال انتشار است به راحتی قادر است که در میان حیوانات دیگر منتشر شده و باعث ایجاد تلفات گسترده شود و همچنین هشدار دادند که این ویروس قابلیت انتقال به انسان را داشته و می تواند به شکل یک پاندمی جهانی مبدل شود.

به گزارش گروه بین الملل حکیم مهر، این ویروس از سال 2013 در چین در حال چرخش است و باعث ایجاد بیماری شدید در انسان های در معرض پرندگان عفونی شده است. در سال گذشته این ویروس به دو سویه جدا تقسیم شد.

هم اکنون یکی از این دو نوع سویه بسیار پاتوژن شده و توانایی کشتن پرندگان را دارد و قادر است خسارت سنگینی به صنعت طیور وارد آورد. دانشمندان آمریکایی و ژاپنی این سویه پاتوژن را بر روی سایر پستانداران به عنوان مدلی جهت ارزیابی انتقال این ویروس به انسان مورد آزمایش قرار دادند.

آنها دریافتند که این سویه باعث ایجاد بیماری بسیار حاد در موش و Reutersشود. همچنین این ویروس به راحتی در میان سایر موش ها منتشر شد و قابلیت انتقال آن نیز به اثبات رسید. علاوه بر آن چندین حیوان نیز بر اثر ابتلا به این بیماری تلف شدند. محققین معتقدند این طبیعی نیست که با این میزان جزئی از ویروس، چنین بیماری حاد و شدیدی همراه با تلفات ایجاد شود.

دکتر میشل اوسترهلم، متخصص بیماری های عفونی از دانشگاه مینه سوتا می گوید: این تحقیقات حاکی از آن است که سویه H7N9  در روزهای آینده باعث بیماری انسان های بسیاری خواهد شد. تمام جهان نگران این سویه جهش یافته بسیار پاتوژن هستند.

مرکز کنترل بیماری ها (CDC) نیز سویه H7N9را به عنوان سویه ای با قدرت بیماری زایی بالا در حیوانات و انسان برشمرده است و پیش بینی نموده که این سویه می تواند منجر به ایجاد یک پاندمی انسانی گردد.

آخرین پاندمی انسانی مربوط به سال 2009 و آنفلوانزای خوکی سویه H1N1بوده است که میلیون ها انسان بیمار شدند و منجر به مرگ 200 هزار نفر گردید.

محققان معتقدند مرگ و میر این سویه از بیماری آنفلوانزای پرندگان نسبت به سایر سویه های دیگر بسیار بالاتر است. جالب است که این ویروس یک سویه با حدت پایین بوده است که هم اکنون چنین نرخ تلفات بالایی از آن مشاهده شده است.

تنظیمات قالب