×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

 

زگیل تناسلی

درباره پاپیلوماویروس انسانی(HPV)
 

پیشگیری و کنترل
انتظار می رود واکسن هایی که علیهHPV وجود دارند، روش پر خرجی جهت عفونت های مقعدی تناسلیHPV، کاهش میزانHPV در سال 2006 در ایالات متحده مورد آزمایش قرار گرفت. این واکسن ، یک واکسن غیر عفونی نوترکیب است که در مخمره تولید شده و حاوی ذرات ویروس مانند دارای پروتئینHPV L1 است. واکسن دارای ذراتی است که ازHPV تیپ 6، 11، 16 و 18 استخراج شده است. این واکسن در پیشگیری از عفونت های پایدار توسط 4 تیپHPV و لزیون های پیش سرطانی ژنیتال ایجاد شده توسطHPV مؤثر است . این واکسن علیه بیماریHPVی به وجود آمده اثری ندارد. خانم های بالغ جوان اولین جمعیت هدف، برای واکسیناسیون هستند. مشخص نشده که ایمنی ایجاد شده توسط واکسن چه مدت دوام دارد.
آزمایشگاه رفرانس پاپیلومای کشور آزمایشگاه ویروس شناسی دکتر ناجی بوده و جهت تشخیص آن از تست سریع ویرال به روش مولکولار استفاده می شود. در آزمایشگاه ویروس شناسی بیمارستان مسیح دانشوری تست های تشخیص بیماریهای ویروسی با تعرفه دولتی انجام می شوند.زمان جوابدهی تستها از بیست و چهار ساعت لغایت هفتاد و دو ساعت می باشد. به منظور ارتقا سطح بهداشت جامعه طرح تحول سلامت به دستور رهبر عظیم الشأن ایران اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای به شخص رئیس جمهور ، مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست جناب آقای دکتر علی اکبر ولایتی و وزارت بهداشت و درمان ابلاغ گردید و در سراسر ایران راه اندازی گردید و در بیمارستان مسیح دانشوری که قطب علمی سل و بیماریهای ریوی در ایران می باشد نیز در حال اجرا است. به این منظور تستهای تشخیصی ویروس شناسی انواع ویروسهای بیماریزا با هزینه اندک و نرخ دولتی و در زمان جوابدهی سریع در آزمایش گاه ویروس شناسی دکتر ناجی انجام می شود. در آزمایشگاه ویروس شناسی پزشکی مسیح دانشوری بیماری آنفلوانزا به روش تست ویروسی مولکولار سه روزه و با تعرفه دولتی انجام می شود.در تست تشخیصی مربوط به نمونه های اورژانسی مانند نمونه مایع نخاع یاCSF زمان جوابدهی به کمتر از زمان بیست و چهار ساعت کاهش می یابد. دکتر سید علیرضا ناجی ریاست مرکزVRC را به عنوان قطب ویروس شناسی کشور و تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیvrc.sbmu در مرکز ـآموزشی پژوهشی درمانی سل و بیماریهای ریوی و با آدرس اینترنتیvrc.sbmu.ac.ir  به عهده دارند.
 
جهت هر گونه اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتیwww.vrc.sbmu.ac.ir مراجعه نمایید.
پاتوژنز و پاتولوژی
انتقال عفونت های ویروسی توسط تماس مستقیم صورت می گیرد . ذرات ویروسی از سطح لزیون های زگیلی آزاد می شوند .ویروس های پاپیلوم ، انواع متفاوتی از زگیل ها شامل زگیل پوستی ، زگیل کف پا ، زگیل های مسطح ، کندیلومای تناسلی و پاپیولوم های حنجره ای را در انسان تولید می کنند. چندین تیپ از ویروس های پاپیلوم انسانی در ارتباط با برخی از ضایعات بالینی هستند ، اگرچه طرح پراکندگی آنها مبهم است . انتقالHPV در ارتباط با ضایعات تناسلی شایع است . شیوع سرطان رحم در بین زنان سراسر جهان ، مقام دوم را دارد . ( سالانه ، حدود 500 هزار مورد جدید گزارش می شود ) و عامل عمده ی مرگ ناشی از سرطان در کشورهای در حال پیشرفت است.
بر اساس یافتنDNA در برخی از سرطان ها ، تیپ 16 و 18 ازHPV به عنوان عامل عمده ای در ایجاد سرطان ، تیپ 30، 31، 33، 35، 39، 45، 51، 52، 53، 56، 58، 59، 66، 68، 73، 82  به عنوان عامل خطر متوسط و تیپ های 6، 11، 40، 42، 43، 44، 54، 61، 70، 72، 81 با خطر کمتری در ایجاد سرطان های مخاطی مورد توجه قرار گرفته اند.
اگرچهDNA ویروس پاپیلوم انسانی بهDNA سلول های غیرسرطانی یا ضایعات قبل از بدخیم شدن الحاق نمی یابد ، اما هم کپی هایDNA الحاق یافته و هم الحاق نیافته ممکن است در سلول سرطانی وجود داشته باشند.
پروتئین های اولیه ویروس در بافت های سرطانیHPV سنتز می شوند . این پروتئین ها، ترانسفورم کننده هستند و به نظر می رسد که قادرند با پروتئین های شلولیRbوP53 تشکیل کمپلکس دهند.
میزان موجودDNA ویروس در بالغین سالم که پوست سالم دارند، بالاست . به نظر می رسد که این عفونت های بدون نشانه در اوایل دوران کودکی به دست می آیند . تیپ های متفاوتی ازHPV در پوست نرمال مشاهده شده است.
عوامل ایمونولوژیکی در بهبودی ضایعاتHPV مؤثر هستند . در این موارد، احتمالا ایمنی سلولی اهمیت زیادی دارد. زگیل ها اغلب خود به خود پس از مدتی ناپدید می شوند و در مدت 2 تا 3 سال غیر قابل مشاهده می شوند . سرطان گردن رحم به کندی ایجاد می شود و برخی اوقات نیازمند سال ها وقت است . به نظر می رسد که چندین عامل در پیشرفت بیماری به سوی بدخیمی دخالت دارند؛ با این حال عفونت پایدار با یکHPV ی پر خطر ، جزء لازم این روند است.
یافته های بالینی و اپیدمیولوژی
تخمین زده می شود که 660 میلیون نفر در جهان مبتلا به شایع ترین عفونت ویروسی مجاری تناسلی یعنی عفونت هایHPV تناسلی هستند. حدود 6.2 میلیون عفونت جدید سالیانه در ایالات متحده رخ می دهد. حداکثر شیوع عفونتHPV در جوانان و بالغان جوان زیر 25 سال است.
HPV ها به عنوان علت سرطان های مقعدی تناسلی پذیرفته شده اند . حدود 99 درصد از موارد سرطان های سرویکال به عفونت های ژنیتال باHPVمرتبط است .پاپیلوماویروس ها بیانگر این مفهوم هستند که سویه های طبیعی ویروس ممکن است در توانایی انکولوژی تفاوت داشته باشند . اگرچه بسیاری از انواع مختلفHPVعامل عفونت های ژنیتال هستند و با وجود اینکه در برخی سرطان هاDNAهای انواعHPV (مثل تیپ 31) یافت نشده، ولیHPV-16 یاHPV-18عامل عمده سرطان گردن رحم شناخته شده است (بیش از 70 درصد ). سلول های هلا که نوعی رده سلولی کشت بافتی است و سال ها پیش از سرطان گردن رحم جدا شد، دارایDNAی
HPV-18 است.
 
سرطان مقعد با عفونتHPV مرتبط است، به خصوص بیمارانی که اختلال سیستم ایمنی دارند، از جمله مردان هم جنس باز در خطر هستند. سرطان های حلق و دهان ، کارسینوماهای سلول های فلسی سر و گردن نیز به عفونت هایHPV مخصوصا تیپ 16 مرتبط است.
نقش مردان به عنوان ناقلینHPV به خوبی اثبات شده است. با این حال بیشتر عفونت های آلتی در مردان تحت بالینی بوده و منجر به بیماری حاصل ازHPV نمی شود.
پاپیلومای حنجره ای در کودکان که پاپیلوماتوز تنفسی راجعه نیز نامیده می شود، توسطHPV-6وHPV-11( ویروس های مشابهی که باعث ایجاد کوندیلوماهای ژنیتال خوش خیم می شوند)، ایجاد می شود. این عفونت طی عبور از کانال زایمان از مادری که مبتلا به زگیل تناسلی بوده ، به دست می آید. با اینکه پاپیلومای حنجره ای نادر است، ولی رشد آن ممکن است حنجره را مسدود کند، بنابراین باید مکررا توسط جراحی خارج گردد. حدود سه هزار مورد این بیماری سالیانه تشخیص داده می شود؛ بیش از 3 درصد کودکان خواهند مرد.
میزان موجودDNAی ویروس پاپیلوم در پوست طبیعی افراد سالم بسیار بالاست. به نظر می رسد این عفونت هایHPVی بدون نشانه در اوایل دوران نوزادی به دست آمده اند. گوناگونی زیاد انواعHPV در پوست طبیعی دیده می شود. به نظر می رسد انتقال از طریق کسانی که در تماس نزدیک با کودکان هستند صورت می گیرد ( بین تیپ های مشاهده شده در نوزادان و مادرانشان تطابق بالایی وجود دارد]حدود 60 درصد[). در افرادی که ایمنی آنها به گونه ای مهار شده ، میزان بروز زگیل ها و سرطان گردن رحم بالاست. تمام سرطان های مرتبط باHPV ها اغلب در افراد مبتلا بهHIV/AIDS رخ می دهند.
 
تنظیمات قالب