×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

آخرین اخبار

برگزاری کنفرانس یک روزه تب دنگی

برگزاری کنفرانس یک روزه تب دنگی

بیشتر
آیا ممکن است نئاندرتال‌ها به دلیل یک ویروس HPV منقرض شده باشند؟!

آیا ممکن است نئاندرتال‌ها به دلیل یک ویروس HPV منقرض شده باشند؟!

بیشتر
انتصاب آقای دکتر سیدعلیرضا ناجی بعنوان عضو گروه پژوهشی بانک ویروس مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

انتصاب آقای دکتر سیدعلیرضا ناجی بعنوان عضو گروه پژوهشی بانک ویروس مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

بیشتر
کووید باعث تحریک آسم در کودکان نمی شود

کووید باعث تحریک آسم در کودکان نمی شود

بیشتر
ویروس کووید بیش از یک سال در بافت ها باقی می ماند

ویروس کووید بیش از یک سال در بافت ها باقی می ماند

بیشتر
کشف پادتن‌هایی که «نیمه پنهان» ویروس آنفلوانزا را هدف می‌گیرد

کشف پادتن‌هایی که «نیمه پنهان» ویروس آنفلوانزا را هدف می‌گیرد

بیشتر
ساخت واکسن ضد ایدز با استفاده از نانو مواد

ساخت واکسن ضد ایدز با استفاده از نانو مواد

بیشتر
یک ارتش پنهان از سلول‌های قاتل آنفلوانزا در ریه کشف شد

یک ارتش پنهان از سلول‌های قاتل آنفلوانزا در ریه کشف شد

بیشتر
تنظیمات قالب